Dragoș C. Costache – În tăcerea nopții (Tritonic, 2023).


Romanul de debut al lui Dragoș C. Costache, În tăcerea nopții (Tritonic, 2023), propune o istorie alternativă a interbelicului (anul 1926), camuflând intenții revizioniste (o metodă salutară a lui Dragoș C. Costache de critică de cercetare prin recurs la ficțiune) și topind în ea o problematică actuală. Romanul pune pe tapet spinoasele probleme legate de naționalismul extrem, xenofobie, antisemitism, rasism și sexism, atitudini și poziții antiprogresiste coagulate în jurul unor instituții sau grupări politice paralele de extremă dreapta. Romanul dezvoltă o intrigă polițistă palpitantă la care, în calitate de anchetator, ia parte o femeie detectiv, cale deschisă spre punctarea unor aspecte care țin de feminism. Romanul este unul curajos, în linia unui progresism stângist și dinamitează scena așa-ziselor valori ale unei lumi conservatoare și rigide, prin oferta bogată de perspective.