„Bărbatul fără cap” (Editura Polirom, 2022)

Lavinica Mitu debutează în super forță cu un volum de povestiri despre traumele unei copilării profund nefericite, trăită în „sânul” unei familii în care tatăl era mai mult absent, iar mama uitase sau poate nu știuse niciodată să mângâie sau să laude. Dar nu prin conținut surprinde volumul de debut al Lavinicăi, ci în primul rând prin stil, ea reușind să împletească cu mare har scriitoricesc, drama, trauma, asumarea și pacea și să evite excelent orice formă de patetism lacrimogen.